วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กุหลาบ

กุหลาบ


ดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบตลาดดอกไม้ เนื่องจากกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมกันทุกเทศกาล หลายคนคงรู้ดีว่ากุหลาบสามารถปลูกได้ง่าย โดยเฉพาะบ้านเรา แต่ก็มีศัตรูพื้นมากด้วยเช่นกัน การปลุกกุหลาบในประเทศไทยนิยมปลูกกันทั่วทุกภาพ แต่แหล่งกุหลาบใหญ่ๆ ของประเทศมีไม่กี่ที่ อย่าง เช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี เป็นต้น ซึ่งการปลุกกุหลาบในบ้านเรายังไม่เพียงพอสำหรับตลาด เนื่องจากพอถึงหน้าเทศกาลมักจะขาดตลาดเป็นประจำ
การออกดอกของกุหลาบเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเกษตรผู้เพาะปลูกกุหลาบเนื่องจากต้องเอาใจใส่ทั้งการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช และการดูแลเรื่องอุณหภูมิเพราะหากอุณหภูมิไม่ดีดอกก็ไม่สวยเจริญเติบโตช้า

การขยายพันธุ์
วิธีการปักชำ การตอน การติดตา การเพราะเนื้อเยื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น