วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประโยชน์ของต้นไม้ในบ้าน

ต้นไม้ในบ้าน

ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย ช่วยเพิ่มออกซิเจน
การปลูกต้นไม่ภายในบ้านจึงควรเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่ม หรือต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพื่อความสะดวก และปลอดภัย

เพราะหาปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้บ้านอาจทำให้ต้นไม้ล่มทับบ้านเสียหายได้
การเลือกปลูกต้นไม้ภายในบ้านเพื่อเพิ่มออกซิเจนจึงควรเป็นต้นไม้ที่มีขนาดพอประมาณ

หรืออาจเลือกปลูกพืชตระกูลเฟริ์น น่าจะเหมาะ
และต้นไม้ประดับที่มีขนาดพอประมาณไม่สูงจนเกินไป

การปลูกต้นไม้ในบ้านหรือนำไปไว้ในห้องนอนไม่ควรอย่ายิ่ง หากต้องการเพิ่มออกซิดจนในห้องควรนำต้นไม้ไว้ในห้องเฉพาะช่วยเช้าถึงเย็นก็พอและยกออกตอนกลางคืน

ประโยชน์ของต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน
1. ช่วยเพิ่มบรรยากาศร่มรื่น
2. ช่วยเพิ่มออกซิเจน
3. ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย
4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน
5. สร้างรายได้พิเศษด้วยการแยกขายต้นไม้ที่มีจำนวนมาก

การปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น